FÖRLAG & LITTERÄRA AGENTURER

Jag erbjuder förlag och litterära agenturer utförliga lektörs- och manusutlåtanden av originaltexter från både debuterande och tidigare utgivna skribenter och författare. Jag är en erfaren lektör med skarpt öga (och röd penna!), redaktör, korrekturläsare och litterär konsult med fyra huvudspråk: svenska, engelska, spanska och katalanska.

Att jag är flerspråkig på modersmålsnivå har vid upprepade tillfällen visat sig vara en fördel. Det ger mig en oumbärlig insikt i de olika språkens respektive marknader, egenheter, trender och traditioner; inte bara rent språkligt, utan i högsta grad även ur ett kulturellt perspektiv. Jag kan därmed utöver textbedömningen i sig erbjuda en uppskattning av manusets potential i olika länder och marknader, samt tillföra specifika förslag och inputs för en korrekt manusutveckling inom respektive språk.

Kontakta mig

För prisupplägg och referenser är du välkommen att kontakta mig via e-post —info@theletterlab.com— eller genom att lämna ett meddelande här. Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Inga tillägg, hur briljanta de än är, kan förbättra ett verk i lika hög grad som nedstrykningar.

Lev Tolstoj