ANLITA MIG

Flerspråkiga text- och konsulttjänster | Översättningar

Som certifierad redaktör och litterär konsult erbjuder jag ett brett urval av tjänster med det skrivna ordet som gemensam nämnare, Mina tjänster riktar sig såväl mot förlag (för tillfället översätter jag romaner som ges ut av förlaget Harper Collins Nordic), litterära agenturer och företag som åt privatpersoner och författare; utgivna och —ännu— inte utgivna. Jag är en flerspråkig språkgranskare och har arbetat med svenska, engelska, spanska och katalanska manus, texter och översättningar i tjugofem år.

Författare och skribenter

Ett objektivt, tränat öga är oumbärligt för att en texts komponenter tillsammans ska kunna resultera i en balanserad, engagerande helhet. Mina lektörs- och redaktörstjänster baserar sig helt på kundens behov. Jag erbjuder detaljerade lektörsutlåtanden och även korrekturläsning, textbearbetning och redigering av texter och manus. Väljer du min kompletta coachingtjänst så följs vi åt under hela din kreativa process, från det första utlåtandet till den slutgiltiga versionen. Här agerar jag bollplank till dig som skribent och författare och ger upprepad feedback i form av utförliga redigeringsförslag, samtal och handledning tills din text är redo att granskas av ett förlag eller en litterär agentur.

Kontakta mig och berätta om din text! Tillsammans kommer vi fram till vilken form av utlåtande eller handledning som passar dig och ditt manus bäst. Oavsett upplägg är syftet att slipa texten till sin vassaste nivå och samtidigt bevara din unika berättarröst.

LÄS MER HÄR

Förlag och agenturer

Så länge jag kan minnas har jag rekommenderat familj och vänner — och vem som helst som var villig att lyssna! — böcker och författare jag tycker om. Nu har jag turen att kunna fortsätta med det inom mer yrkesmässiga ramar. Om jag förr agerade litterär scout; en amatörmässig, men dock inte mindre ambitiös sådan, så har jag nu förmånen att representera författare vars verk och berättelser som fascinerar mig. Förutom kvalitetsinnehåll så är jag ute efter verk som väcker ett brett, universellt intresse och därmed är lätta för andra marknader och språk att integrera. Men det absolut viktigaste av allt, det direkt avgörande, är att jag personligen fastnar för boken och dess författare. Kemi och känsla går här hand i hand!
Låt oss samarbeta!

När tiden tillåter erbjuder jag förlag och litterära agenturer grundliga lektörs- och manusutlåtanden av originaltexter från både debuterande och tidigare utgivna skribenter och författare. Jag är en erfaren lektör med skarpt öga (och röd penna!), redaktör, korrekturläsare och litterär konsult med fyra huvudspråk: svenska, engelska, spanska och katalanska.

Min slutvärdering har alltid förlagets/agenturens inriktning samt marknadens tendenser i åtanke. Som flerspråkig och väl insatt i olika länders marknader bildar jag mig snabbt en uppfattning om ett manus potential, inte bara på hemmaplan utan även utomlands. Jag tycker det är extra spännande att kunna tipsa agenturer om publicerade verk i andra länder som de borde intressera sig för!

LÄS MER HÄR

Flerspråkiga Skribenttjänster, Copywriting & Content Writing

Jag har skrivit så länge jag kan minnas, både för mig själv och åt andra. Söker du en kompetent skribent till artiklar och reportage så har jag erfarenhet av att anpassa innehåll och stil till olika målgrupper och genrer. Detsamma gäller blogginlägg och textinnehåll till hemsidor. Vid behov skriver jag obehindrat —och gärna— texter på flera språk samtidigt, vilket sparar alla inblandade både tid och pengar!

LÄS MER HÄR

Innehåll och webbkommunikation för sociala medier | Social Media content & management

Har du ett företag eller en organisation så är du med all säkerhet medveten om vikten av att synas på sociala medier. Har du varken tid eller intresse för att sätta dig in i hur du bäst marknadsför din produkt eller tjänst digitalt, så gör du klokast i att överlåta det åt någon annan. Instagram och Pinterest är i nuvarande läge de två bästa och mest effektiva verktygen för att lyfta din verksamhet och definiera ditt varumärke, men utan insikt och kunskap —och positiv attityd!— så uteblir resultaten.

Jag hjälper dig gärna att skapa och sköta en innehållsplan (content plan) som får din verksamhet att sticka ut och reflektera ditt varukoncept ur ett personligt perspektiv så att din närvaro på sociala medier sanningsenligt återger vad du och din verksamhet representerar, från originalfotografier till texten som åtföljer (caption).

LÄS MER HÄR

Kontakta mig

För prisupplägg och referenser är du välkommen att kontakta mig via e-post —info@theletterlab.com— eller genom att lämna ett meddelande här. Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Språket är inträdesbiljetten till livet.

Else Vig Jensen